Вашите сигнали

Подайте онлайн сигнал за замърсени места, неспазване на Наредбите на общинския съвет, отнасящи се до поддържане на чистота в Община Долни чифлик.

Tелефон за връзка - 0879824119.

Фотография