Минало, настояще

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Галерия от снимки на състоянието на обекти преди и след действията на работниците на социалното предприятие.