Почистете, моля

Сигнализирайте за почистване и хигиенизиране на определена площ или ремонтиране на обект на територията на Община Долни чифлик.

Фотография