Контакти

гр. Долни чифлик
ул. Камчия № 9 - партер
e-mail: obst_dchiflik.ospbo@mail.bg
Диана Петрова - директор на социално предприятие "Благоустройство и озеленяване" - тел. 0879824120
"Организатор по труда" - тел. 0879824119